Regd Number at DAO: 1255/2064-65, SWC affiliation Number: 28349, PAN/NAT: 302917675
 977 (55) 521576 / 9855025775    info@campaignnepal.org.np
 Thematic Areas     Key Information     Objectives     Goal     Mission      Vision     लेख्न सक्ने भईन हजुर आमा, पढिरहेकी छिन नातिनी     सामाजिक सदभाव र शान्तिका लागि युवाको भूमिका: एक उदाहरण     Introduction of Campaign Nepal for Research and Development, Rautahat     Community Led Total Sanitation Program     Wash Program in Community School   
Our Programs
WASH Program
Wash Program in Community School

समुदायमा सरसफाईको अवस्थामा सुधार ल्याउन उक्त समुदायका बालबालिका लगायत विद्यालको समेत ठुलो भूमिका हुन्छ ।

यसै कुरालाई मध्य नजर गर्दै प्लान नेपाल र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रौतहटको सहयोगमा जिल्लाका १२ विद्यालयहरुमा सरसफाई सम्बन्धि छलफल तथा कृयाकलापहरु सञ्चालन गरिदै आएकोछ ।

कार्यक्रम सञ्चालित विद्यालयहरुको सरसफाईको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएका छन भने बालबालिकाहरुले पनि गाँउ घरमा सरसफाई सम्बन्धि बिषयमा छलफल गर्न थालेका छन ।

About Us


Background

   

Vision, Mission and Goal

   

Objectives

   

Key Information

   

Thematic Areas

   
  Contact
Campaign Nepal for Research & Development

Tejapaked - 5
Rautahat, Nepal
Tel: +977 (57) 055-521576
https://www.campaignnepal.org.np
Email: campaignnepal.org@gmail.com, info@campaignnepal.org.np
Powered by:  
  Campaign Nepal for Research & Development - All Rights Reserved. 2018