Regd Number at DAO: 1255/2064-65, SWC affiliation Number: 28349, PAN/NAT: 302917675
 977 (55) 521576 / 9855025775    info@campaignnepal.org.np
 Thematic Areas     Key Information     Objectives     Goal     Mission      Vision     लेख्न सक्ने भईन हजुर आमा, पढिरहेकी छिन नातिनी     सामाजिक सदभाव र शान्तिका लागि युवाको भूमिका: एक उदाहरण     Introduction of Campaign Nepal for Research and Development, Rautahat     Community Led Total Sanitation Program     Wash Program in Community School   
Our Programs
Sponsorship Communication Program
SC Verification & Gift Distribution Program

प्लान नेपालको सहयोगमा स‌स्थाले जिल्लाका ४ गाविसहरु जिग‌डवा बेलविछवा बसन्तपट्टी लौकाहा र तेजापाकडका प्रत्याभूत बालबालिकाहरुको सहयोगका लागि यो कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोछ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत ४ गाविसका ९७२ जना बालबालिकाहरुलाई वार्षिक रुपमा एक पटक उनिहरुको परिवारिक सामाजिक सा‌स्कृतिक स्वास्थय तथा शैक्षिक अवस्थाबारे घरभेट कार्यक्रम गर्दै उनिहरुको शैक्षिक सहयोग स्वरुप केही कापी दटपेन झोला तथा सरसफाई सम्बन्धि समुदायलाई उत्प्रेरित गर्ने उदेश्यले साबुन पेष्ट ब्रस लगायतका सामग्री समेत सहयोग गरिन्छ ।

SC Verification & Gift Distribution Program

प्लान नेपालको सहयोगमा स‌स्थाले जिल्लाका ४ गाविसहरु जिग‌डवा बेलविछवा बसन्तपट्टी लौकाहा र तेजापाकडका प्रत्याभूत बालबालिकाहरुको सहयोगका लागि यो कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोछ ।
About Us


Background

   

Vision, Mission and Goal

   

Objectives

   

Key Information

   

Thematic Areas

   
  Contact
Campaign Nepal for Research & Development

Tejapaked - 5
Rautahat, Nepal
Tel: +977 (57) 055-521576
https://www.campaignnepal.org.np
Email: campaignnepal.org@gmail.com, info@campaignnepal.org.np
Powered by:  
  Campaign Nepal for Research & Development - All Rights Reserved. 2018