Regd Number at DAO: 1255/2064-65, SWC affiliation Number: 28349, PAN/NAT: 302917675
 977 (55) 521576 / 9855025775    info@campaignnepal.org.np
 Thematic Areas     Key Information     Objectives     Goal     Mission      Vision     लेख्न सक्ने भईन हजुर आमा, पढिरहेकी छिन नातिनी     सामाजिक सदभाव र शान्तिका लागि युवाको भूमिका: एक उदाहरण     Introduction of Campaign Nepal for Research and Development, Rautahat     Community Led Total Sanitation Program     Wash Program in Community School   
Our Programs
Sponsorship Communication Program


SC Verification & Gift Distribution Program

प्लान नेपालको सहयोगमा स‌स्थाले जिल्लाका ४ गाविसहरु जिग‌डवा बेलविछवा बसन्तपट्टी लौकाहा र तेजापाकडका प्रत्याभूत बालबालिकाहरुको सहयोगका लागि यो कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोछ ।
About Us


Background

   

Vision, Mission and Goal

   

Objectives

   

Key Information

   

Thematic Areas

   
  Contact
Campaign Nepal for Research & Development

Tejapaked - 5
Rautahat, Nepal
Tel: +977 (57) 055-521576
https://www.campaignnepal.org.np
Email: campaignnepal.org@gmail.com, info@campaignnepal.org.np
Powered by:  
  Campaign Nepal for Research & Development - All Rights Reserved. 2018